Kompetenceudvikling og nye kulturformer med bud på nye arbejdsformer inden for æstetik, medie- og kommunikationspædagogik i det senmoderne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsarbejdet er et et-årigt projekt der igangsætter og følger undervisningen af et hold studerende på læreruddannelsens 1. år. Holdet arbejder produktivt med hjemmesider/multimodale tekster som æstetiske og kommunikative præsentationsformer. Projektet følger dernæst en gruppe på 3 studerende, som gennemfører et praktikundervisningsforløb i en 1. klasse, hvor de studerende lader everne arbejde med hjemmesider og video som multimodale kommunikationsformer. Udviklingsarbejdet bygger metodisk på en kvalitativ hermeneutisk undersøgelse af praksis.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/08/1030/06/11