Kompleksitetsrealistisk fagdidaktik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Læringsstile, stilladsering, evidensbaseret undervisning, best practice, kompleksitetsreduktion og facilitering er blevet en del af den pædagogiske diskurs og på mange måder en del af de pædagogiske professioners identitet og selvforståelse.

I projektet bliver disse indgroetheder forsøgsvis udfordret.

Hvordan undervisning bør være diskuteres ofte ud fra en bestemt normativ eller ideologisk tanke eller et bestemt værdigrundlag. Den bevågenhed, som den gode undervisning får, er primært og principielt positiv. Alligevel er det projektets forudsætning, at der kan være grund til at analysere og diskutere indholdet af begreber som fx kompleksitetsreduktion og facilitering.

Det er projektets tese, at det ikke per se er meningsfuldt at kompleksitetsreducere og facilitere. Måske er det ikke sikkert med nødvendighed, at kompleksitetsreduktion og facilitering af læreprocesser er af det gode og det sande. Måske skal man som underviser fastholde vanskelighederne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0901/06/10