Koncept for efteruddannelsesforløb i Faglig Entreprenørskab på diplomniveau - Værdier, principper

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette dokument præsenterer de bærende værdier og principper som konceptet ’Fagligt entreprenørskab i EUD’ bygger på, og dermed også de metoder og den tilgang, der er anvendt i den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsesforløbet.
StatusIkke startet

Emneord

  • innovativ undervisning
  • kreative processer
  • entreprenørskabsundervisning
  • aktionslæring
  • undervisningsdifferentiering
  • motivation