Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede oversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen (KIMONO)

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Udvikling af et koncept til effektiv integreret vurdering, modellering og monitering af terrænnære vandstrømninger og forureningsspredning fra punktkilder i kystzonen til brug i Regioner og Kommuner. Specifikt er der 5 delformål, der udvikles og testes for Horsens by området i oplandet til Horsens fjord.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/11/1031/10/12