Koncept for udvikling af E-læringsplatform 7.+8. semester, BA Journalist

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udvikler og ibrugtager digitale lærings-koncepter, -værktøjer- og metoder i et tempo, der modsvarer udviklingen i samfundet på dette felt i øvrigt. Det sker bl.a. med udgangspunkt en antagelse om at kommende generationer af studerende vil have forventning om fleksibel undervisning, i det lange lys uafhængigt af tid og sted, og med en digital relation som det eneste ultimativt nødvendige bindeled.

På den baggrund gennemføres et projekt med det mål at indføre e-læringselementer på 7. og 8. semester ved Bacheloruddannelsen i journalistik.
Som pilotptojekt er valgt faget Medieteori på 7. semester, som ved starten af semestret i februar 2013 kun udbydes som ren e-læring.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden Redia, der står for udviklingen af en e-læringsplatform, som skal tages i brug i forbindelse med pilotprojektet.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/1330/06/15

Emneord

  • blended learning
  • e-læring
  • medieteori