Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet handler om at undersøge socialt samspil mellem børn indbyrdes og mellem børn og pædagogisk personale, med særligt fokus på de samspilssituationer, som af pædagogerne opleves som konfliktuelle. I et antropologisk inspireret feltarbejde vil vi undersøge pædagogers håndtering af konflikter blandt børn, set i forhold til muligheder for at skabe inkluderende miljøer i institutioners hverdagsliv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0831/12/10