Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle en professionsløftskole i forhold til lærere og pædagogers didaktiske kompetencer i arbejdet med diagnosticering af undervisning og feedback - med særligt fokus på konsolidering og metakognition.

Forløbet et tilrettelagt som en kombination af fælles oplæg for hele personalegruppen, observation og vejledning/sparring med syv udvalgte lærere.

Outcome: Et skærpet blik for metoder, der dels tilgodeser behovet for faglig konsolidering i undervisningen, og dels fremmer elevernes muligheder for at deltage aktivt i læreprocessen ved fx at dele læringsintentioner med dem, være tydelig i succeskriterier og træne dem i selvevaluering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/01/1531/12/15