konsortium om læring i bevægelse

 • Østergaard, Charlotte (Projektdeltager)
 • Nybo, Lars (Projektleder)
 • Lundby, Jesper Lundby (Projektdeltager)
 • Nielsen, Glen Nielsen (Projektdeltager)
 • Simonsen, Simon Sjørup (Projektdeltager)
 • Sandfeld, Jesper (Projektdeltager)
 • sølberg, Jan Sølberg, KU IND (Projektdeltager)
 • Thorsen, Anne Katja (Projektleder)
 • Bahrenscheer, Anne (Projektdeltager)
 • Regnarsson, Inge (Projektdeltager)
 • Piaster, Thomas Gabriel (Projektdeltager)
 • Madsen, Lis (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  K+ Konsortiet for Aktiv Læring
  K+ er UCC, Metropol og København Universitets fælles konsortium for aktiv læring, som har fokus på læring gennem bevægelse og hensigtsmæssig anvendelse af fysisk og motorisk involverende aktiviteter som specifikke elementer i undervisningen og som ekstra-curriculære læringsaktiviteter.

  Konsortiet er et københavnsk funderet fællesskab af forsknings- og uddannelsesorganisationer. Konsortiet samler viden, der strækker sig fra generel grundvidenskabelig forskning i samspillet mellem læring og bevægelse til konkret praksiserfaring, uddannelse og implementering. Konsortiet har en bredde, der strækker sig fra tidlig indsats i præ- og indskoling til implementering af fysisk aktivitet og bevægelse i udskoling og (videre-) uddannelser for unge og voksne.

  Nøgleresultater

  Mission
  Der er fokus på interaktionen mellem fysisk aktivitet, motorisk- og faglig læring med henblik på at levere forskningsbaseret viden, der inkluderer translation fra forskning til hensigtsmæssig og effektiv implementering.

  Forståelsen af pædagogisk praksis er central for at danne fundamentet for undervisningstilbud og metoder på alle uddannelsesniveauer i det danske skolesystem.

  Målgruppen dækker hele uddannelsesstrengen fra den tidlige præ- og indskolingsfase til udskoling og videreuddannelser. Ambitionen er at evidensbasere eksisterende (best practice) erfaringer og metoder samt genere ny grundvidenskabelig viden, som er omsættelig til praksis. Disse tiltag har til hensigt at optimere konkrete uddannelsestiltag og understøtte dannelsesaspekter og trivsel, såvel som at udnytte potentialet for faglig læring og motorisk udvikling via integrering af fysisk aktivitet.
  Kort titelK+
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/09/16 → …