Konstallationsdreven innovation (202324)

 • Helms, Niels Henrik (Projektdeltager)
 • Hansbøl, Mikala (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets tema er, hvordan det der kaldes konstellationsdreven innovation kan føre til udvikling af både nye koncepter og nye produkter, der kan indgå i komplekse sociale situationer. Medens brugerdreven innovation fremhæver, hvordan brugerne og deres behov eller latente behov gennem sekventielle processer kan føre frem til endelige designs af processer og produkter, så er det centrale i konstellationsdreven innovation, at der pågår helt eller delvist parallelle processer og konstellationer af aktører i innovationsprocesser, hvor der udvikles nye former for hverdagspraksis, og videre, at netop denne praksis også både kan og bør være afsættet for innovationer.

  Den konkrete kontekst er et aktivitets-, skole- og bosted for autister (ACV), hvor der netop pågår mange forskellige processer, der involverer brugere med meget komplekse udfordringer. ACV er en offentlig virksomhed, der er totalleverandør inden for autismespektret i Danmark. ACV arbejder med at give børn og voksne med autisme og beslægtede problematikker markedets bedste tilbud i form af forskellige boformer, undervisning, fritidstilbud, ungdomsuddannelse, aflastning, familierådgivning, søskendegrupper samt eksterne projekt- og rådgivningsopgaver.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1530/11/15

  Finansiering

  • FIVU - Praksisnær Innovation: 365.000,00 kr.

  Emneord

  • innovativ undervisning
  • Innovation
  • robotteknologi
  • praksisnær
  • uddannelse

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.