Konstruktive fællesskaber i stofmiljøer

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dette forsknings- og udviklingsprojekt har til formål at undersøge marginaliserede stofbrugeres hverdagsliv med fokus på de udfordringer, der er forbundet med at sikre, at de modtager den hjælp de har ret til og brug for. Projektet vil også medvirke til at udvikle helhedsorienterede indsatser og støtte udvikling af mindre belastende hverdagsmiljøer for brugerne. Det sker med udgangspunkt i marginaliserede stofbrugeres hverdagsliv tre forskellige steder i København: Indre Vesterbro, Sundholm og Nordvest kvarteret. Projektets resultater skal efterfølgende kunne ligge til grund for indsatser i hele landet.

  Projektet anvender et lokalsamfundsperspektiv, hvor de belastninger, som stofbrugere er udsat for ses som påvirket af lokale sociale og materielle betingelser. Forskning har vist, at lokalsamfundets fysiske indretning, institutioner og sociale netværk samt de politikker lokalsamfundet er genstand for har betydning for omfanget, karakteren og fordelingen af sociale og sundhedsmæssige belastninger.

  Dette forsknings- og udviklingsprojekt har således til formål at bidrage med forskningsbaseret viden om, hvordan man støtter udviklingen af konstruktive miljøer for marginaliserede stofbrugere.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/1730/06/21