Kontekstforståelser i læreruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger hvorledes forskellige forståelser af kontekstbegrebet er etableret og etablerer sig i læreruddannelsen i styringsdokumenter, i undervisningsmaterialer hos studerende og undervisere. Kontekstbegrebet knytter sig i denne sammenhæng særligt til tematikken omkring udsatte børn og unge. Tilsvarende undersøgelser gennemføres i pædagoguddannelsen (Holstebro) og socialrådgiveruddannelsen (Aarhus) i VIA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1101/07/14

Emneord

  • eksklusion
  • pædagogisk arbejde
  • professionsdidaktik
  • kvalitativ metode
  • folkeskolen