Kortlægning af FagteamSamarbejde

  • Mogensen, Arne (Projektdeltager)
  • Østergaard, Kaj (Projektdeltager)
  • Rostgaard, Peder (Projektdeltager)
  • Lindhardt, Bent Kofod (Projektdeltager)
  • Rask, Lisbet (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med kortlægningen er, at skabe mere viden om fagteamsamarbejdet og at pege på gode eksempler på, hvordan fagteamsamarbejdet kan understøtte udviklingen af matematikfaget med udgangspunkt i intentionerne i folkeskolereformen. Hvor der kan drages generelle konklusioner om fagteamsamarbejde til gavn for øvrige fag, vil dette ligeledes indgå i kortlægningen. Kortlægningen vil ligeledes skulle bidrage med overblik over, hvilke skoler der på nuværende tidspunkt har matematikvejledere eller lignede ressourcepersoner.

På baggrund af kortlægningen samt erfaringer fra forskellige praksisnære udviklingsforløb (fx lektionsstudier/’lesson studies’, aktionslæring, kollegial faglig supervision og projektvirksomhed) skal udvikles inspirati-onsmateriale, der understøtter et fagligt fokuseret fagteamsamarbejde og kollegiale sparringsaktiviteter på den enkelte skole/kommune. Eksempelvis gode eksempler på, hvordan et fagteam kan organiseres og hvilke temaer og aktiviteter, som kunne være relevante at arbejde med i fagteamet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1201/01/14

Emneord

  • praksisfællesskab
  • fagteamsamarbejde
  • matematikvejleder