Kortlægning af teknologiforståelseslandskabet

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette grundlagsprojekt træder vi et skridt tilbage i forhold til forsøgsfagligheden i projektet Teknologiforståelse i folkeskolen. Vi vil gerne tage en grundlagsdiskussion, hvor vi forholder os historisk, kritisk, undersøgende og diskuterende til mulighederne og begrænsningerne i elevernes teknologiuddannelse i skolen. Det gør vi ud fra følgende spørgsmål: Hvad er elevernes teknologiuddannelse i grundsko- len? Hvorfor er elevernes teknologiuddannelse i grund- skolen vigtig? Hvordan skal elevernes teknologiuddannelse foregå i grundskolen? Dette indebærer en bred kortlægning af forskning, som internationalt har formuleret bud på, hvad teknologiforståelse er, hvilke formål fagligheden skal tjene – eller hvad teknologiforståelsesfagligheden er svar på, hvad faglighedens indhold er, og hvordan der skal undervises i den.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/2130/06/22

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Teknologiforståelse