Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder

 • Buch, Bettina (Projektleder)
 • Engmose, Stine Fuglsang (Projektdeltager)
 • Juul, Holger (Projektdeltager)
 • Olesen, Monica Irene Krarup (Projektdeltager)
 • Duus, Louise (Projektdeltager)
 • Gellert, Anna Steenberg (Projektdeltager)
 • Petersen, Dorthe Klint (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsprojekt under STUK
Vidensindsamling, her i form af en systematisk forskningskortlægning og afsøgning af eksempler på lovende praksis i en dansk kontekst
På baggrund af videnskortlægningen udvælges to til tre foki på indhold, som er virkningsfulde og velegnet til en differentieret implementering i klasseundervisningen. Der udvikles undervisningsmaterialer i form af materialepakker, der afprøves og evalueres i samarbejde med praksis.
Afprøvningen og evalueringen gennemføres som en effektundersøgelse med før- og eftertest og kontrolgrupper i forhold til elevernes udbytte af den foran-drede undervisning. Implementeringen af undervisningspakken evalueres gennem brug af virtuelle logbøger, interviews, observationer af udvalgte undervisningsgange samt surveys til de implicerede deltagere: lærere, læsevejledere og ledere.
Materialepakkerne tilrettes efter afprøvning på baggrund af evalueringen og viden spredes gennem afholdelse af temadag.
AkronymHUSK
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2105/01/24

Samarbejdspartnere

 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Professionshøjskolen UCN
 • Professionshøjskolen Absalon (leder)
 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet

Emneord

 • Skoler, fag og institutioner
 • Elever med lettere afkodningsvanskeligheder