Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever i afkodnings- og stavevanskeligheder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsprojekt under STUK.
HUSK: Hjælpsom Undervisning i Stavning og af-Kodning.
Vidensindsamling, her i form af en systematisk forskningskortlægning og afsøgning af eksempler på lovende praksis i en dansk kontekst, hvori forskningsreview og kortlægning af læremidler i CFU indgår.
På baggrund af videnskortlægningen udvælges to til tre foki på indhold, som er virkningsfulde og velegnet til en differentieret implementering i klasseundervisningen.
Der udvikles undervisningsmaterialer i form af materialepakker, der afprøves og evalueres i samarbejde med praksis.
Afprøvningen og evalueringen gennemføres som en effektundersøgelse med før- og eftertest og kontrolgrupper i forhold til elevernes udbytte af den forandrede undervisning. Implementeringen af undervisningspakken evalueres gennem brug af virtuelle logbøger, interviews, observationer af udvalgte undervisningsgange samt surveys til de implicerede deltagere: lærere, læsevejledere og ledere.
Materialepakkerne tilrettes efter afprøvning på baggrund af evalueringen og viden spredes gennem afholdelse af temadag.
AkronymHUSK
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2105/01/24

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Elever i gul kategori i ordblindetesten
  • Stavevanskeligheder
  • Afkodningsvanskeligheder
  • Elever i 3. og 4. klasse