KPU og jobrotation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt ”KPU og jobrotation” har til hensigt at sikre uddannelsens samarbejde på tværs af det teoretiske og det kliniske felt.
I projektet samarbejder uddannelsen med regionen, kommuner og privat praksis ud fra et ønske om at kvalitetssikre – og udvikle samarbejdet.
Formål:
- at skabe strategisk kompetenceudvikling på de involverede arbejdspladser
- skabe større videnudvikling og - deling på tværs af de to felter
- sikre sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og kliniske indhold i curriculum
- implementere professionens nyeste viden og metoder på tværs af de to felter
- skabe aktiv deltagelse i forskellige job funktioner

Fra klinikken:
Kliniske undervisende fysioterapeuter deltager, som interne medeksaminatorer ved udvalgte interne prøver

I praksis deltager uddannelsen:
Adjunkter / lektorer deltager i klinisk praksis i en nærmere afgrænset periode og med en aftalt portefølje.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1301/10/16

Emneord

  • kvalitetssikring