Kreativ skrivning gennem leg og talegenrer

  • Nielsen, Tomas (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette kandidatspeciale ved Danskstudiet, Aalborg Universitet, introducerer en gennemført teoretisk ramme for kreativ skrivning.
Gennem implementering af kreativ skrivning i professionsuddannelsen til pædagog, præsenterer specialet en ny, central og original ramme for udviklingen af DKK-fagets dimensioner i pædagoguddannelsen og i pædagogers arbejde med sprogstimulering, sproglig bevidsthed, leg og læring (DKK/Dansk, kultur og kommunikation).
Mere konkret introduceres læseren for værket Sing me the creation af den engelske forfatter og seminarielærer, Paul Matthews, hvorefter væsentlige pointer fra denne engelske tilgang til creative writing indgår i udviklingen af en didaktik for kreativ skrivning i faget Dansk, kultur og kommunikation ved pædagoguddannelsen i UCN.
Specialet indeholder ikke blot en oversat gengivelse og tolkning af Matthews væsentligste øvelser. Det indeholder tillige Tomas Nielsens selvstændige associationer, ideer og overvejelser på grundlag af stoffet. Det handler dermed ikke kun om at redegøre for og udvikle kreativ skrivning som metode; det er samtidig en demonstration af en arbejds- og studiemetode, som i sig selv er poetisk og kreativ.
(Vejleder og eksaminator: Anker Gemzøe)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0615/10/06

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Kreativ skrivning
  • Leg og læring
  • dansk
  • kommunikation