Projektdetaljer

Beskrivelse

I et korttids etnografisk studie undersøges, på hvilken måde eksistentielle aspekter af krop og bevægelse kan kvalificere bevægelsespædagogisk praksis i vuggestuen. I forskningens fokus står samspillet mellem pædagoger og børn i pædagogiske læringsmiljøer, der tematiserer krop, sanser og bevægelse. Formålet er at beskrive og forstå, hvordan pædagogen på forskellige måder kan fremme barnets aktive og meningsskabende deltagelse i bevægelsesaktiviteter.Teoretisk tager projektet afsæt i en kropsforståelse, der er hentet fra antropologisk filosofi (Plessner, 1975, Gugutzer, 2015). Til undersøgelsen af interaktionsprocesser inddrages De Jaegher & Di Paolos teori om `participatory sense-making´, og til belysning af eksistentielle aspekter bruges Gert Biestas tilgang til eksistentiel pædagogik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Samarbejdspartnere

  • Tumlelunden
  • Idrætsinstitutionen Kolbøtten (leder)

Emneord

  • Børn og unge
  • vuggestue
  • krop og bevægelse
  • bevægelsespædagogik

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.