Krop og mental sundhed hos udskolingselever

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet har til formål at producere, dokumentere og analysere viden om forståelser, erfaringer, muligheder og barrierer i forhold til dannelse af sundhedsfaglig viden og relevante færdigheder indenfor krop, bevægelse og sundhed hos børn i folkeskolen. Herudfra søger projektet at udvikle kompetencer til at fremme mental sundhed hos eleverne. Fokus er at udvikle, afprøve og evaluere metoder og tiltag/aktiviteter i samspil med elever, professionelle, studerende og forskere.

  Problemstilling:
  ’Med afsæt i et tværprofessionelt perspektiv ønsker vi at undersøge, hvilke potentialer og udfordringer en deltagelsesorienteret tilgang til understøttende undervisning med fokus på krop og mental sundhed kan have.’

  Metode
  Projektet bygger på en sundhedspædagogisk tilgang, hvor der lægges vægt på tværprofessionelle, undersøgende og medinddragende aktiviteter med elevernes undren og aktive deltagelse som omdrejningspunkt. Gennem brug af varierede og alderssvarende undervisningsmetoder, sættes krop, bevægelse og sundhed, meningsfuldt i spil i forhold til elevernes erfaringer, hverdag og lokalmiljø.
  Undervisningen skal bidrage til udvikling af elevernes engagement, lyst og mod til at bygge bro mellem viden og handling om sundhed og trivsel i det virkelige liv.

  Målgruppen er mellem- og udskolingselever på en lokal folkeskole i Hillerød.


  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1730/11/18

  Emneord

  • krop
  • mental sundhed