Kroppens og bevægelsens betydning i leg og læring - Koreografiske designeksperimenter med en passioneret, kropslig og legende undervisningskultur på pædagoguddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet undersøger med en særlig koreografisk tilgang forholdet mellem passion, kropslighed og leg i undervisningsrummet på pædagoguddannelsen. Koreografi er her bredt forstået som bevægelsesdesign og dermed evnen til at organisere potentialer og begrænsninger (Franko, 2002) i måden, hvorpå vi er krop i et rum. Der stilles skarpt på den sansende krop og bevægelsens betydning i skabelsen af en passioneret og legende undervisningskultur på pædagoguddannelsen. I en række designeksperimenter undersøges, hvordan legens stemninger og nærvær kan udfolde sig ved hjælp af samskabende koreografiske processer. Her arbejder forskere, undervisere og studerende sammen om at skabe strategier for at være undersøgende med et fagligt indhold gennem leg – med fokus på bevægelse, sansning og refleksion. Ambitionen er at udvikle undervisningsdesigns med legende læringsmiljøer og alternative underviserroller med henblik på at give de studerende praksisnære erfaringer og mod til at være passionerede i at undersøge legende og kropslig læring. Den kropslige læring tematiseres gennem den fænomenologiske tradition, der fremhæver vores kropslige væren og sansemæssige erfaring som den primære tilgang til verden, alle vore andre tilgange til verden bygger på.
Projektets forskningsspørgsmål lyder:
Hvordan kan man bruge koreografi til at designe en undervisningskultur, som er passioneret, kropslig og legende, og, som får den kommende pædagog til at bruge leg og krop på en professionel måde til at fremme legende læring?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2031/03/23

Emneord

  • leg
  • koreografi
  • professionsuddannelser