Kropslig dannelse i skolen – motion og bevægelse på mellemtrinnet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det har næppe nogensinde været så meget opmærksomhed rettet mod børn og unges kropslighed som i disse år. På den ene side har der fx været bekymring for et stigende antal overvægtige børn og en udstilling af kroppe og kropslige idealer fx via sociale medier. På den anden side er skolereformens indførelse af 45 minutters motion og bevægelse om dagen, daginstitutionernes læreplansmål og børns deltagelse i idrætsaktiviteter i fritiden forskellige eksempler på, at forældre, pædagoger og lærere som omgås børn i hverdagen på forskellig vis gør noget for at børn skal bevæge sig.

Med udgangspunkt i et fokuseret feltarbejde med fokus på bevægelsesaktiviteter i en 5. klasse undersøges forholdet mellem lærerens kropslige tilstedeværelse (herunder kropslige udøvelse, deltagelse og præsentation) og elevernes kropslige dannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge