Krydsfeltet mellem politiarbejde og socialt arbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektstilling: Krydsfeltet mellem politiarbejde og socialt arbejde

Feltet mellem det socialt arbejde og politiarbejdet er et interessant og vigtigt område i den kommunale forvaltning og praksis. Mange socialrådgivere har samarbejdsrelationer med og arbejdsflader til fælles med politiet, og derfor er det et vigtigt område at forske og undervise i. På Sociologi og Socialt Arbejde i Aalborg er der fx flere overlap til det kriminologiske forskningsområde. I Kommunal forvaltning og praksis har Marianne stor viden og interesse inden for området, og socialrådgiveruddannelsen har et ønske om at samarbejde med politiuddannelsen.
En kortere projektstilling kunne hjælpe os med at kortlægge området ift. interessante problemstillinger og udfordringer relateret til praksis og mulige fremtidige forskningsområder. Line har stor erfaring og viden inden for det kriminologiske område, og jeg tror, hun ville kunne bidrage med rigtig gode analyser og ideer. På sigt vil arbejdet kunne bruges til at kvalificere grunduddannelsen og muligvis videreuddannelsen (jeg kender ikke det kriminologiske indhold her, hvis der er noget overhovedet).
Jeg tænker, det kunne være godt, hvis det var en stilling på to måneder, så der var lidt mere ro med overlevering, mm. Det ville dreje sig om 324 timer.
Viden til uddannelserne: Den viden, der oparbejdes gennem stillingen, skal omsættes til både grund- og videreuddannelse. Dette gøres gennem 1) 1-2 artikler i SocVe, der samler op på viden, forskning og undervisning i Danmark i krydsfeltet, fx et review og en case-beskrivelse,

Projektmedarbejderen kunne bruge tiden på:
1) at kortlægge den eksisterende danske forskning i krydsfeltet mellem politiarbejde og socialt arbejde (særligt på UC’erne) (75 timer)
2) at kortlægge den eksisterende danske undervisning i krydsfeltet mellem politiarbejde og socialt arbejde (særligt på UC’erne) (75 timer)
3) at identificere 3-5 konkrete områder, hvor der mangler forskning/udvikling/undervisning inden for feltet politiarbejde og socialt arbejde (75 timer). Disse områder kan blandt andet identificeres ved at snakke med aftagerfeltet. Eksempler på disse kunne være:
a) Data på tværs: Roller ift. produktion of brug af data mellem det sociale og politiområdet
b) Radikalisering/integration
4) at lave det indledende design ift. et komparativt forskningsprojekt, der kigger på data og algoritmer på tværs af tre velfærdsprofessionelle områder, fx socialrådgivning, politiarbejde og sygepleje (75 timer). Fokus i projektet skulle være, hvordan den professionelles rolle ændres i relation til data og algoritmer, specifikt hvordan relationen til borgeren ændres. Viden fra forskningsprojektet skal spille ind i uddannelsen af de forskellige områder med fokus på teknologikompetencer, professionelle roller og relationskompetencer i den digitaliserede forvaltning.
5) at deltage i møder, seminarer, skriveprocesser, mm. (24 timer).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/2101/03/23