Kulturbegreber og interkulturalitet i franskfagets begynderundervisning. En mixed methods-undersøgelse af samspillet mellem lærer, læremiddel og styredokument

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet undersøger hvilke kulturbegreber og tilgange til arbejdet med kultur og
  interkulturalitet, der skabes i franskfagets begynderundervisning i den danske grundskole. Projektet søger dermed at belyse hvilke kulturbegreber ligger til grund for franskundervisningen
  på 5.-7. klassetrin og hvordan der arbejdes med kultur og interkulturel kompetence. Det sker ved at analysere franskundervisningens tre vigtigste perspektiver: Læreren, læremidlet og styredokumentet. Forskningsspørgsmålene søges besvaret ved hjælp af et mixed methods-design, der netop giver
  mulighed for at anskue virkeligheden fra forskellige vinkler. Franskundervisningen anskues dermed gennem en lærerkognitionsundersøgelse, en læremiddelanalyse af de hyppigst anvendte læremidler samt en dokumentanalyse af styredokumenterne for faget fransk.

  Ph.d. projektet er finansieret af ph.d.-rådet for uddannelsesforskning med forankring på Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet.
  Kort titelKulturbegreber og interkulturalitet i franskfagets begynderundervisning
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/1728/10/22

  Emneord

  • dannelse
  • sprogtilegnelse
  • kompetencer
  • læseplaner