Kunstneriske Partnerskaber i den åbne skole

  • Sørensen, Merete Cornét (Projektdeltager)
  • Haastrup, Lisbeth (Projektdeltager)
  • Svendler, Charlotte (Projektdeltager)
  • Holst, Finn (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet beskriver på baggrund af international forskning omkring børn og unges møde med kunst i Åben Skole regi de særlige oplevelses og læringspotentialer i disse processer. Herudover beskrives et samlende forsknings design til en national forsknings indsats på området.

Nøgleresultater

Kunstmødet ses som et ligeværdigt samspil mellem alle deltagende parter. Det vil sige bør, pædagoger/ lærere kunstnere og den institutionelle kontekst de indgår i
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1601/12/17

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • kunst og læring
  • Æstetik, design og medier
  • kunst og læring