Kurser: Støtte og indsatser til børn med fysisk og psykisk handicap

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kurset er udarbejdet af VIA University College i samarbejde med de eksterne handicapkonsulenter og undervisere.
Kurset sætter fokus på den helhedsorienterede indsats i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres familier. Dels ved at skabe et overblik over de samlede støttemuligheder efter serviceloven og tilgrænsende lovgivning, frem for at gå i dybden med enkelte ydelser. Dels ved at sætte fokus på, hvordan kommunens
sagsbehandling kan sikre sammenhængen mellem den handicapkompenserende støtte og den særlige støtte.
Kurset er bygget op over fire overordnede temaer. 1: Særlige livsvilkår for familier med børn og unge med funktionsnedsættelser, herunder fokus på problemstillinger i forbindelse med overgange. 2: Rådgivning til familierne, herunder en gennemgang af VISO´s organisering, opgaver og kompetence. 3: Udredning af barnets/
den unges funktionsnedsættelse, herunder inddragelse af forældre og barnet/den unge. 4: Den helhedsorienterede indsats. Herunder en gennemgang af de konkrete støttemuligheder i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne, en generel gennemgang af regelsættet vedrørende børn og unge med behov for særlig
støtte samt et bud på, hvordan kommunens sagsbehandlere kan foretage en helhedsorienteret sagsbehandling.
Undervisningen består af oplæg fra underviserne samt oplæg fra praktikere fra udvalgte kommuner. Deltagerne vil blive inddraget i forløbet gennem summepauser samt fælles drøftelser i plenum, for herigennem at give mulighed for refleksion over egen praksis. Kurset har en varighed på to dage. Der optages max. 25 kursister pr. kursus på de fire landsdækkende kurser, der årligt udbydes. Endvidere udbydes kurset som et rekvireret forløb. I projektperioden gives dermed mulighed til i alt 400 kursister på landsplan, hertil kommer de rekvirerede forløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1131/12/14

Emneord

  • socialrådgivning
  • handicap
  • børn og unge
  • børn
  • fysisk funktionsnedsættelse
  • psykisk funktionsnedsættelse