Kurser: støtte og indsatser til unge, der begår kriminalitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kurset har til formål at opkvalificere myndighedssocialrådgiveres / sagsbehandleres arbejde med unge, der begår kriminalitet. Kurset giver et overblik over den samlede lovgivning på området, ligesom der sættes fokus på den kommunale sagsbehandlers rolle og opgaver i processen. Endvidere sætter kurset fokus på Ungdomssanktion, herunder aktuel lovgivning, nyeste evalueringer og undersøgelser samt ungdomssanktionens faser i praksis.
Kursets er bygget op over to overordnede temaer:
· Lovgivningen vedrørende unge, der begår kriminalitet, herunder kommunens forpligtelser i forbindelse med unges kriminalitet, samt sagsbehandlingsprocessen i forhold til unge, der begår kriminalitet
· Unge dømt til ungdomssanktion og praksiserfaringer med ungdomssanktionens tre faser

Kurset er planlagt med en gennemgående juridisk underviser, suppleret af socialfaglig underviser. Der vil blive inddraget praksiserfaringer fra døgninstitutioner og konkrete kommuner.
Kurset strækker sig over to sammenhængende dage. Der vil være vekselvirkning mellem dialogbaseret undervisning og refleksion, samt oplæg fra praktikere.
Kurset henvender sig til socialrådgivere og sagsbehandlere med myndighedsansvar indenfor børne- og ungeområdet, der beskæftiger sig med unge, der begår kriminalitet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1131/12/14

Emneord

  • udsatte unge
  • socialrådgivning
  • unge