Kursusudbud i socialpsykiatrien for Socialstyrelsen: Sundhed hos borgeren

Projektdetaljer

Beskrivelse

Overdødeligheden blandt borgere tilknyttet socialpsykiatrien skyldes i høj grad fysisk sygdom. Kurser for ledere og medarbejdere sætter fokus på, hvordan somatisk såvel som mental sundhed er et centralt element at styrke i den recovery-orienterede rehabilitering.
Undertegnede er projektleder for kurserne Sundhed hos borgerne; et tema ud af 10 i et samlet kursustilbud fra Socialstyrelsen, finansiere af satspuljemidler.

Lægmandssprog

Videnskurser og Praksiskurser.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/07/2031/12/22

Emneord

  • rehabilitering