Projektdetaljer

Beskrivelse

KVALid [Kvalitet i dagtilbud]er et redskab til observation, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. Redskabet er udviklet med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag som beskrives i Dagtilbudsloven og Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og på baggrund af dansk, skandinavisk og international forskning. Det bygger endvidere på mange års erfaringer med pædagogisk arbejde, ledelse, kompetence- og praksisudvikling i dagtilbud hos forfatterne og erfaringerne fra grund- efter- og videreuddannelserne på Act2Learn og Professionshøjskolen UCN, herunder udviklingen af KVALid dialogværktøjet til børnehave og vuggestue.
Kort titelKVALid
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato31/08/2230/08/23

Samarbejdspartnere

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Observation
 • KVALid
 • kvantitativ metode
 • Kvalitativ forskning
 • kvalitetsforskning
 • Kompetencehjulet
 • Observationsværktøj
 • Måleværktøj
 • Børn og unge
 • kvalitet i dagtilbud
 • læreplan
 • dagtilbud
 • dagpleje
 • vuggestue
 • børnehave
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Kompetenceudvikling
 • kommunale indsatser
 • tilsyn