Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et udviklingsprojekt, der har til formål at understøtte en samlet kvalitativ udvikling af praktikken i UC syds pædagoguddannelser, med afsæt i erfaringer fra konkrete lokale undersøgelser og prøvehandlinger. I Aabenraa undersøges kommunernes praksis med at understøtte og rammesætte praktikken og institutionernes arbejde hermed. I Kolding undersøges og afprøves samarbejde om den studerendes uddannelse mellem professionshøjskole og praktiksted med særligt fokus på studiedage. Og endelig undersøges det i Esbjerg, hvad der kendetegner og understøtter en god begyndelse på samarbejdet mellem studerende og vejledere på nogle af de praktiksteder, hvor den studerendes fagpersonlige dannelse i særlig grad er i spil.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato30/11/2101/01/24

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • pædagoguddannelse
  • pædagogers faglighed
  • praktik
  • teori praksis læring