Kvalificering af sammenhængen mellem teori og praksis på Jordemoderuddannelsen - fastholdelse og frafald.

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Gennem de seneste år er der sket et stigende frafald på Jordemoderuddannelsen, men der er ikke sket en systematisk indsamling af viden om frafaldet. På samme tid er der sket en række organisatoriske ændringer internt i uddannelsen, ligesom der er sket strukturelle og organisatoriske ændringer eksternt af relevans for uddannelsen. Det drejer sig blandt andet om akademisering af uddannelsen som følge af at den blev en professionsbachelor, ændringer i optaget foretaget på baggrund af direktiver fra Undervisningsministeriet, pludselig opstået omfattende ledighed blandt dimittender og organisatoriske omjusteringer på det obstetriske område, der har skabt ændrede arbejdsvilkår for både uddannede jordemødre og jordemoderstuderende i klinisk uddannelse. Da projektet er et udviklingsprojekt vil det også indeholde samfundsvidenskabelig og pædagogisk teori, der dels har til formål at kvalificere hypoteser og dels skal i dialog med de fundne resultater.

  Et af de forhold der ønskes afdækket er hypotesen om at frafaldet kan skyldes transferproblematikker. Den kliniske del af Jordemoderuddannelsen bygger på en udtalt grad af mesterlære, hvilket står i kontrast til den teoretiske del af uddannelsen.
  Jordemoderuddannelsen er en vekseluddannelsen med fordelingen 50% teori og 50% klinisk uddannelse. Fra flere sider peges der på at overgangen mellem den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen kan være vanskelig (Retz, Møller, De Lichtenberg).

  Projektets overordnede formål er at sikre fastholdelsen på Jordemoderuddannelsen i tråd med Metropols strategi om uddannelse til flere. Mere underordnet er formålet: at indsamle systematisk viden om gennemførsel og frafald blandt jordemoderstuderende, at analysere denne viden, at etablere indsatser i uddannelsen der skal mindske frafald, at sikre videndeling af projektets resultater på tværs af Metropol.

  Projektet er et delprojekt under et større projekt omhandlende en kvalificering af forholdet mellem teori og praksis i Jordemoderuddannelsen.

  Projektet består af følgende dele:

  1. Opstart – litteratursøgning, generering af hypoteser ved hjælp af teori, eksplorerende fokusgruppe interview med studerende, ekspertinterview med studievejleder, gennemgang af arkivmateriale.
  2. Spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne og nuværende Jordemoderstuderende.
  3. Uddybende enkeltinterviews.
  4. Analyse.
  5. Etablering af indsatser på baggrund af analysen, der skal mindske frafald.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato02/08/1031/12/17

  Emneord

  • jordemoderuddannelsen
  • frafald
  • fastholdelse
  • teori praksis