Kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2008 blev der afsat 6,5 mio. kr. over to år, 2010-2011, til en ansøgningspulje til kvalificering af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske trænings- og optræningsindsats for børn og unge med svære handicap. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodede Sundhedsstyrelsen om at administrere puljen og der blev primo 2010 bevilget midler til projektet:

  Projekttitel: "ICF-CY anvendt til børn og unge med handicap"
  Projektejer: H. C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital

  Puljen har som overordnet formål haft at kvalificere træningsindsatsen til børn og unge med svære handicap. Fokus i puljen var således på at give projekterne mulighed for at udvikle sammenhængende og målrettede indsatser til børn og unge med svære handicap på tværs af sektorer, forvaltninger og faggrupper. Puljens formål var desuden at kvalificere de konventionelle indsatstyper. Det blev forudsat, at træningen skulle forestås af ergoterapeuter og fysioterapeuter efter konventionelle, anerkendte metoder, evt. i samarbejde med andre relevante fagpersoner.

  Projekterne er nu afsluttede og de enkelte projekter har evalueret deres eget projekt, som har resulteret i en evalueringsrapport.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1131/07/19

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.