Kvalificering af valgmodul 13: Sammenhængende forløb

 • Holtze, Dorte Buch (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet er i disse år på dagsordenen – både politisk, fagligt og hos brugerne.

  For at kvalificere de studerende til mødet med dette betydningsfulde område som sundhedsprofessionel, er det fra E11 muligt at tage et fælles valgmodul 13: "Sammenhængende forløb for mennesker med kroniske lidelser" for de studerende på alle landets sundhedsuddannelser.

  Baggrunden for oprettelsen af dette valgmodul er baseret på Metropols strategiske fokus på dette tema i kraft af Center for Sammenhængende Forløb. Centret er oprettet som et forsknings- og udviklingcenter med tilknytning til de sundhedsfaglige uddannelser ved Metropol. Valgmodulet har således også til formål at bidrage til et samspil og forankring af den vidensproduktion, der finder sted i Centret i uddannelserne.

  Modulet har en foreløbig modulbeskrivelse, men for at kvalificere modulet yderligere skal der bl.a. sættes fokus på en større præcisering af indhold. Desuden er der behov for udvikling af undervisningen og undervisningsmateriale, både før, under og efter afviklingen af første undervisningsforløb i E11.
  Samtidig har tilslutningen til valgmodulet ikke været stor, hvilket kan skyldes at det er første gang modulet udbydes. Men der er generelt behov for at skabe større synlighed og profilerer modulet over for de studerende.

  Således er det overordnet formål:
  • At danne de studerende inden for de sundhedsfaglige uddannelser til at opbygge kompetencer og indsigter i sammenhængende forløb for kroniske patienter.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1131/03/12