Kvalitet i dagtilbud - hvordan, hvad, hvorfor?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kvalitet i dagtilbud er, ifølge dagtilbudsloven, når alle børn oplever et omsorgsfuldt og trygt udviklingsmiljø, hvor de trives og deltager aktivt i stimulerende læringsmiljøer og fællesskaber. Kvalitet i dagtilbud er et udfordrende begreb, da kvalitet som begreb er relativistisk, objektivt, universelt og kontekstafhængig. Når vi alligevel vælger at arbejde med kvalitet som begreb bunder det i at forskningsfelter som tidlig barndom, evalueringsforskning og institutionsforskning allerede bidrager med forskellige udgaver og forståelser af kvalitet. I vores sammenhæng lyder spørgsmålet – hvordan kan vi arbejde med at vurdere kvalitet forstået som det, der skal til for at indfri intentioner i dagtilbudsloven? Vi arbejder med to ligestillede problemfelter. Det første drejer sig om at vurdere kvalitet – hvilke redskaber og hvordan analyserer vi indsamlede data? Den andet drejer sig om kvalitet forstået som lige muligheder for læring og trivsel. Med andre ord med et særligt fokus på børn i udsatte positioner og deres muligheder for trivsel og læring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1731/12/19

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen UCN (leder)
 • Hjørring Kommune (Projektpartner)
 • Norddjurs Kommune (Projektpartner)
 • Frederikshavn Kommune (Projektpartner)
 • Aalborg Kommune (Projektpartner)
 • Favrskov Kommune

Emneord

 • Børn og unge
 • kvalitet i dagtilbud
 • udsathed
 • baselineundersøgelse
 • dagtilbud 3-5 år
 • læringsmiljø
 • evaluering
 • evaluering
 • ECERS-3

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.