Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at skabe solid empirisk viden om kvalitet i dagtilbud nationalt samt kvalitetens effekter for børn. Dermed besvares forskningsspørgsmålet:
”Hvilke effekter har gode dagtilbud for børns trivsel, dannelse, læring og udvikling? ”
I det fortløbende og fortsatte projekt indsamles observationsdata fra vuggestuer og børnehaver i kommuner. Data bearbejdes og præsenteres for de deltagende dagtilbud i en institutionsrapport og ved en tilbagemeldingssamtale. Der udarbejdes en samlet rapport over data fra hele kommunen/ alle de observerede institutioner.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2029/12/23

Samarbejdspartnere

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Styrket pædagogisk læreplan
 • Datainformeret praksisudvikling
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Kvantitativ forskning
 • Mixed Methods
 • Observation
 • Kvalitetsforskning
 • Tilsyn
 • Børn og unge
 • Kvalitet i dagtilbud
 • ECERS-3
 • ITERS-3
 • Leg
 • Plads og indretning
 • Rutiner
 • Omsorg
 • Dagtilbud
 • Læringsaktiviteter
 • Interaktion
 • Organisationsstruktur

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.