Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at skabe solid empirisk viden om kvalitet i dagtil-bud nationalt samt kvalitetens effekter for børn. Dermed besvares forsknings-spørgsmålet:
”Hvilke effekter har gode dagtilbud for børns trivsel, dannelse, læring og ud-vikling? ”
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • styrket pædagogisk læreplan
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Kvantitativ forskning
  • Mixed Methods
  • observation
  • Børn og unge
  • Kvalitet i dagtilbud
  • ECERS-3