Kvalitet i pædagogisk arbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at bidrage til at kvalificere den faglige, politiske og forskningsmæssige viden om pædagogisk kvalitet i dagtilbud og udvikle konkrete pædagogiske tilgange og redskaber, som kan bruges direkte af det pædagogiske personale med henblik på sikre øget chancelighed og det gode børneliv.
Projektet adresserer en samfundsmæssig og politisk efterspørgsel på at skabe højere pædagogisk kvalitet i dagtilbud, men ønsker samtidig at stille spørgsmålet om kontekstuel tilpasning af kvalitetsmålingsredskaber på en ny og mere radikal måde: På den ene side anerkendes det vigtige arbejde der ligger i en løbende tilpasning af måleredskaber til faglige traditioner, professionsidealer og gældende policy og øvrige kulturelle/samfundsmæssige faktorer. På den anden side kan de nævnte faktorer ikke alene beskrive nuancerne i den konkrete pædagogiske kontekst, forstået som muligheder og begrænsninger i det faktiske, levede liv i dagtilbuddet. Projektet vil derfor undersøge og skabe ny viden om, hvad der virker i praksis for børn og pædagoger i deres fælles hverdag. Det betyder at projektet vil udforske, hvad vi kan betragte som kvalitet, for hvem og hvorfor.
Projektet er motiveret af ambitionen om at bringe spørgsmålet om kvaliteten af pædagogiske læringsmiljøer, og ikke mindst de relaterede overvejelser om planlægning, gennemførsel, evaluering og refleksion, så tæt på pædagogerne, den pædagogiske faglighed og børnene som muligt.

Lægmandssprog

Formålet med dette projekt er at bidrage til at kvalificere den faglige, politiske og forskningsmæssige viden om pædagogisk kvalitet i dagtilbud og udvikle konkrete pædagogiske tilgange og redskaber, som kan bruges direkte af det pædagogiske personale med henblik på sikre øget chancelighed og det gode børneliv.
Projektet adresserer en samfundsmæssig og politisk efterspørgsel på at skabe højere pædagogisk kvalitet i dagtilbud, men ønsker samtidig at stille spørgsmålet om kontekstuel tilpasning af kvalitetsmålingsredskaber på en ny og mere radikal måde: På den ene side anerkendes det vigtige arbejde der ligger i en løbende tilpasning af måleredskaber til faglige traditioner, professionsidealer og gældende policy og øvrige kulturelle/samfundsmæssige faktorer. På den anden side kan de nævnte faktorer ikke alene beskrive nuancerne i den konkrete pædagogiske kontekst, forstået som muligheder og begrænsninger i det faktiske, levede liv i dagtilbuddet. Projektet vil derfor undersøge og skabe ny viden om, hvad der virker i praksis for børn og pædagoger i deres fælles hverdag. Det betyder at projektet vil udforske, hvad vi kan betragte som kvalitet, for hvem og hvorfor.
Projektet er motiveret af ambitionen om at bringe spørgsmålet om kvaliteten af pædagogiske læringsmiljøer, og ikke mindst de relaterede overvejelser om planlægning, gennemførsel, evaluering og refleksion, så tæt på pædagogerne, den pædagogiske faglighed og børnene som muligt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/21