Kvalitet i validering i Norden - et dokumentationsprojekt

 • Svendsen, Steffen (Projektdeltager)
 • Grunnet, Håkon (Projektleder)
 • Aagaard, Kirsten (Projektleder)
 • Kahlson, Anna (Projektdeltager)
 • Karttunen, Anni (Projektdeltager)
 • Hardarson, Haukur (Projektdeltager)
 • Hernes, Margrethe Steen (Projektdeltager)
 • Dahler-Larsen, Anne Marie (Projektdeltager)
 • Andersson, Per (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal afdække, hvorledes der arbejdes med kvalitet i validering i de nordiske lande. De fem landerepræsentanter beskriver - efter en udarbejdet model, en skabelon - hvorledes kvalitetssikring/kvalitetsudvikling finder sted (eller ikke finder sted) i henhold til lovgivning, i bekendtgørelser, i policydokumenter, i uddannelsesinstitutionernes praksis og hos aktører og interessenter. Der tages ikke udgangspunkt i en på forhånd givet kvalitetsopfattelse, men den canadiske valideringsforsker Joy Van Kleef's arbejder og brede definition af kvalitet i vaildering danner baggrund for opstilling af kriterier, opmærksomhedsfelter mv.
Projektet retter sig mod myndighedspersoner, aktører, de sociale partnere (arbejdsmarkedets) og praktikere. Projektet danner udgangspunkt for et projekt: "Kvalitetskoncept for validering i Norden - et udviklingsprojekt". Dette projekt løber aug. 2012 - juli 2013 og afsluttes med en 'Håndbog i kvalitet i validering'.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1131/07/12

Emneord

 • dokumentation
 • kvalitetssikring
 • realkompetencer
 • validering
 • kvalitetsudvikling
 • realkompetencevurdering
 • nordisk samarbejde