Kvalitet & kontinuitet i studiegruppearbejdet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Selvstudietid udgør en stor andel af den samlede uddannelsestid. Gode studievaner og en god kultur omkring det, at udnytte selvstudietiden optimalt, bliver således et centralt omdrejningspunkt for en solid grundfaglighed. Nærværende projekt indeholder iværksætning af tiltag, som kan bidrage til at skabe en ny studiekultur, hvor campus i højere grad emmer af aktivitet - også efter kl. 13.
Projektets formål er at understøtte opbygningen af forløbets grundfaglighedsniveau gennem en opkvalificering af de studerendes selvstændighed og ansvar for egen læring. Projektidéen er motiveret af følgende spørgsmål;

• Kan en målrettet underviserstruktureret indsats, omkring de studerendes selvstudietid i studiegrupper, medvirke til at højne det sociale- og faglige udbytte på kort og længere sigt.

• Kan strukturerede og målrettede tiltag tilrettelægges på en sådan måde at det motivere de studerende til, på selvstændigt initiativ, at fortsætte studiegruppearbejde og holde en høj social og faglig kvalitet heri.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/1318/12/14