Kvalitet og Relevans

Projektdetaljer

Beskrivelse

Serviceøkonomstudiet har oplevet et højt frafald de seneste år. Et frafald, der har lagt på ca. 30 %, hvor UCN har en overordnet strategi om, at uddannelserne kun må have et frafald på 15 %. Dertil var der et mål om, at indsatsen skulle få studieglæden og udbyttet (ift. studentertilfredshedsundersøgelsen) til at stige med 1 indekspoint og at studieintensiteten skulle følge UCN standarden, der går på, at mindst 60 % af de studerende skal være studieaktive i mere end 36 timer pr. uge.
For at kunne nå ovenstående mål er der blevet igangsat en række initiativer; man har lavet modulbaseret undervisning, hvor underviserne er delt ind i mindre teams, så de studerende møder færre undervisere, hvilket gerne skulle give en bedre relation mellem de studerende og underviserne. Den modulbaserede undervisning skulle også gerne give de studerende en bedre forståelse for relationen mellem fagene, hvilken også vil blive fuldt op på via et mindre projekt efter hvert modul. Yderligere vil man registrere de studerende, ikke som en straf, men en nærmere som en serviceydelse for de studerende, så uddannelsens ansatte lettere vil kunne følge op på de studerende og ikke mindst hjælpe dem videre. Sidst men ikke mindst blev der introduceret en personlig samtale med studerende, en samtale, hvor der blev forventningsafstemt, både hvad uddannelsen forventede af de studerende og hvad den studerende forventede af uddannelsen.
Efter indførslen af ovenstående tiltag kan det konkluderes at de danskes studieglæde er steget med 1 indekspoint, mens de internationale studerende er forblevet uforandret. Det samme gælder for loyaliteten overfor uddannelsen. I forhold til udbyttet, har de danske studerende gået frem med 5 indekspoint, mens de internationale er gået tilbage med 2. Samlet set er målet nået her, men der er dog ikke fremkommet nogen forklaring på, hvorfor der er opstået et sådan udsving.
Studieaktiviteten har også været i fokus, dog lever de studerende studieaktivitet stadig ikke op til UCN standarden, hvor 60 % af de studerende skal være studieaktive i mere end 36 timer pr uge. Derimod har man oplevet en stor fremgang i forhold til tilstedeværelsen, som på langt de fleste hold ligger over 70 %, hvilket er en fordobling i forhold til forårssemesteret.
Frafaldet er også gået i en positiv retning. Om det er et enkeltstående initiativ, der er skyld i denne udvikling eller om det ligger til grund for den række af initiativer, der er blevet taget – også ud over dette projekts initiativer, kan ikke dokumenteres, dog kan det konkluderes, at der i de forgående to år, før jul, er der henholdsvis 21 og 26 der er faldet fra, på dette semester ligger dette tal på 9 studerende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1518/12/15