Kvalitetskoncept til validering i Norden – et udviklingsprojekt

 • Grunnet, Håkon (Projektleder)
 • Dahler, Anne Marie (Projektleder)
 • Aagaard, Kirsten (Projektdeltager)
 • Hardarson, Haukur (Projektdeltager)
 • Karttunen, Anni (Projektdeltager)
 • Alfsen, Camilla (Projektdeltager)
 • Sellberg, Per (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udvikles i to (tre) faser og et antal underfaser.

I projektets første fase arbejdes der med udvikling af kvalitetskoncept. Der tages teoretisk udgangspunkt i den canadiske valideringsforsker Joy Van Kleef’s åbne bestemmelse af kvalitet i validering som:
”gennemførelse og tilslutning til politikker, processer og vurderingspraksis, som maksimerer individers muligheder til i videst mulig omfang at demonstrere og få anerkendelse for relevant viden, færdigheder og kompetencer”. (in: ”Anerkendelse af realkompetencer – en antologi”, ViaSystime, 2011)

Van Kleef peger på forskellige overordnede mekanismer, der kan bringes i anvendelse i forhold til kvalitet i validering:
 Lovgivning
 Politik på området
 Samarbejde mellem interessenter
 Institutionsbaserede mekanismer
 Indirekte støtte fra interessenter

Denne tilgang til og forståelse af kvalitet i validering drøftes og vurderes på baggrund af erfaringer fra de enkelte nordiske lande, som Kortlægningen har afdækket. Med udgangspunkt heri udvikles fælles principper og der udpeges felter for kvalitetsarbejde i validering.

Principperne skal tage udgangspunkt i eksempler på kvalitetsarbejde, der kendes fra kortlægningsprojektet og som har vist at de ’virker’. Hvad skal der til? Hvilke indikatorer kan anvendes i kvalitetsarbejde, hvilke gode metoder ses at fungere i kvalitetsarbejdet og hvilke gode erfaringer er beskrevet med hensyn til kvalitet i validering.

Med felter for kvalitetsarbejde menes forskellige områder af validering, der har hver sine aktører, tilgange og fokus i det praktiske eller organisatoriske arbejde med validering. Det kan fx være:
 Udvikling af procedurer, metoder og redskaber
 Professionelle aktører der foretager realkompetencevurderinger – kompetenceudvikling
 Centrale aktører i de enkelte lande – samarbejde på alle niveauer (law and policy – institutionsniveauet – praktikere)

På baggrund heraf udvikles forslag til koncept eller model for kvalitet i validering.
Det er must for udviklingsprojektet, at de eksterne aktørers ønske om kvalitetssikring (quality assurance) og praktikernes ideer til kvalitetsudvikling (quality development) kan bringes sammen og således komme til at understøtter hinanden.

Det er ikke hensigten at beskrive hvert enkelt lands gode erfaringer. Dette er sket i kortlægningsprojektet. I stedet fokuseres på udviklingen af en/ flere generiske modeller, der samler de bedste erfaringer og kan bringes i anvendelse overalt – naturligvis med lokale eller nationale ’til rettelser’.

I projektets anden fase afprøves konceptet /modellen for kvalitetsarbejde i validering i de enkelte lande. Landerepræsentanter gennemfører på institutionsplan afprøvning i praksis af kvalitetskonceptet med praktikere og der samles op på resultater og erfaringer fra praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/07/13

Emneord

 • anerkendelse
 • realkompetencevurdering
 • kvalitetsudvikling
 • kvalitetssikring
 • kvalitetssikring
 • realkompetencer
 • anerkendelse