Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv – en behovsanalyse i faget tysk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv – en behovsanalyse i fa- get tysk blev støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog i 2018/19 og har haft som mål at afdække, hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse undervisere identificerer ift. en vi- dereudvikling af tyskundervisningen på de respektive uddannelsesniveauer og i et brobygningsper- spektiv.

Nøgleresultater

Med afsæt i undersøgelsens resultater kan der formuleres syv overordnede opmærksomhedspunk- ter. Undersøgelsen viser:
1. Et behov for faglig, sproglig og didaktisk opkvalificering.
2. Et behov for efteruddannelse/opkvalificering indenfor en række felter – også på tværs af
uddannelsesniveauer.
3. Et behov for og ønske om bredt samarbejde på tværs af uddannelsestrin for at styrke tysk-
faget.
4. Et manglende kendskab til og brug af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
5. Et ønske om, at der skal udvikles modeller for tysk som tillægskompetence.
6. Et behov for at sammentænke efteruddannelse/ opkvalificering med makroniveauet (res-
sourcer, diskurs/branding).
7. Et behov for udvidelse af datagrundlag (observationer, elevstemmer).
Kort titelBehovsanalyse i faget tysk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1831/12/19

Samarbejdspartnere

  • Det Nationale Center for Fremmedsprog
  • Københavns Universitet (leder)

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • tysk