Læremiddeldesign og entreprenørskab

Projektdetaljer

Beskrivelse

I foråret 2012 blev der i et samarbejde mellem Læreruddannelsen på Fyn (daværende studierektor Keld Vorup Sørensen) og Læremiddel.dk (Thomas Illum Hansen, leder af Nationalt Videncenter for Læremidler) taget initiativ til at udvikle et (linje)fag eller modul på læreruddannelsen, hvor de studerende blandt andet selv skulle være med til at designe læremidler. Det var oplagt, at koble dette initiativ med det bredere strategisk ønske ominnovation og entreprenørskab i UCL’s uddannelser. Det førte til etablering af to udviklingsprojekter: På den ene side udviklingen af et nyt modul med betegnelsen ”Læremiddeldesign og entreprenørskab – et nyt valgmoduel for alle undervisningsfag på Læreruddannelsen på Fyn” og på den anden side et nødvendigt kompetenceudviklingsprojekt under navnet ”Entreprenørskab og brugerdreven læremiddeludvikling på læreruddannelsen”. Begge projekter er blevet gennemført i studieåret 2012/13 og finansieret af Læreruddannelsen på Fyn og Fonden for Entreprenørskab.
Denne rapport gør rede for de to udviklingsarbejderog deres resultater. Begge projekter har været en succes og har sat deres tydelige spor i den kommende læreruddannelse.
Rapporten er bygget op således, at der først redegøres for udviklingen af det nye modul (A) og derefter for kompetenceudviklingsprojektet (B). Selvom kompetenceudviklingen blev afviklet som det første, skal den i høj grad ses som en målrettet indsats i forhold til moduludviklingen, som er det centrale.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1230/06/13