Lærer- og pædagogstuderendes udvikling af professionel identitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

At uddanne sig til lærer og pædagog indbefatter, at man udvikler en professionel identitet, som rækker ud over tilegnelsen af faglig viden, færdigheder og kompetencer. Et afgørende aspekt ved professionskvalificering er de studerendes egne dannelsesprocesser, som bl.a. indbefatter udviklingen af en etisk og eksistentiel stillingtagen som forudsætning for kunne udøve dømmekraft som professionel i pædagogisk praksis. Vi antager, at disse dannelsesprocesser er vigtige at sætte fokus på – ikke mindst set i forhold til den høje andel af meget unge og sårbare studerende på lærer- og pædagoguddannelsen.
Vi antager desuden, at lærer- og pædagogstuderendes eksistentielle udvikling hænger sammen med deres mulighed for at udvikle professionel identitet og dømmekraft.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1801/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Uddannelse, professioner og erhverv