Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi vil i dette forskningsprojekt undersøge de processer, hvor lærere og pædagoger bekymres over konkrete børn i indskolingen. Der kan være tale om bekymringer i forhold til børns sociale liv, deres familie- eller skolemæssige trivsel eller tale om bekymringer i forhold til barnets udvikling og faglige progression. Vi vil gerne undersøge dette fra flere vinkler, idet vi både er interesserede i, hvordan grænserne drages mellem det bekymrende og det ikke-bekymrende i praksis, hvilken viden eller diskurser der trækkes implicit eller eksplicit på i dette arbejde, hvilke strukturelle og styringsmæssige rammer, der er for at arbejde med bekymring og endelig hvilke handlinger, der sættes i værk som følge af bekymringerne
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • folkeskolen
  • dømmekraft
  • Udsathed
  • Bekymring