Lærerens relationskompetencer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvordan får lærerens faktiske og konkrete person-relationelle forholdemåder og handlemåder betydning for elevers trivsel og læring i skolen? Hvordan viser relationskompetencer sig i praksis og hvordan opleves de af eleverne? Hvilke lærerforudsætninger kræver det?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/12/15

Emneord

  • relationer
  • relationskompetence
  • kommunikation
  • nærvær
  • opmærksomhed
  • samarbejde
  • supervision
  • læring
  • trivsel