Læreres litteracitet i sprogtestning og evaluering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fagenes identitet, didaktik og sprogsyn:
afdækning af ligheder og forskelle mellem
forskellige sprogfags didaktik og sprogsyn
(engelsk, tysk, fransk og spansk), afdækning af
kompetence-, køns- og aldersprofil for
sprogundervisere på alle ni veauer samt deres
oplevelser af at være sproglærer CLIL (Content
and Language Integrated Learning) og CEFR
(Common European Frame work of References
for Languages): afdækning af mulighederne for
en dansk version og implementering af CEFR i
kon kret forløb eller på konkrete
uddannelsesniveauer
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/2001/07/22