Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikt i klassefællesskaber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med ph.d.projektet er overordnet at bidrage med praksisnær viden om læreres almene pædagogiske arbejde med konflikter og muligheder, der knytter sig til sociale samspil mellem børn.
Projektet tager afsæt i at børns adgang til at være en del af klassens sociale og faglige fællesskaber er afgørende for (alle) børns mulighed for at deltage i de undervisningstilbud, der tilrettelægges for dem. Udfra et lærerfagligt perspektiv undersøges, hvordan lærere kan støtte børns udvikling af samhørighed i et klassefællesskab. Projektet har ikke et ensidet fokus på trivselsarbejde, men er derimod åbent interesseret i at undersøge på hvilke måder lærere ser, arbejder med, forstår og italesætter klassefællesskab, hvilket som udgangspunkt er et fagligt såvel som socialt fælleskab.

Den foreløbige problemformulering lyder;
Hvordan kan vi udforske og udvikle læreres faglige performance i arbejdet med klassefællesskaber og herved udvide muligheder for inklusion i skolen?


Projektansvarlig er ph.d.studerende Tilde Mardahl-Hansen, ansat ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. Projektet er finansieret af Roskilde Universitet og University College Lillebælt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/16

Emneord

  • samarbejde