Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikter i skolens læringsfællesskaber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet bygger videre på skoleforskning, der gennem empiriske studier tydeliggør børns sociale orientering, og hvorledes lærere og elever udgør betingelser for hinandens læring og deltagelse i skolens praksisfællesskaber. Projektet tager på denne baggrund afsæt i, at læring sker gennem deltagelse i sociale fællesskaber og undersøger, hvorledes lærere arbejder med, kontinuerligt undersøger og bevæger, hvordan 'det sociale' gøres og har betydning for børnenes deltagelsesmuligheder og læring i skolen.

Projektet er et kvalitativt studie af en gruppe læreres hverdagsliv i skolen på tværs af skolelivets mange forskellige aktiviteter og med fokus på deres situerede udforskning og organisering af det mangfoldige, sociale liv, som karakteriserer læringsfællesskaber i folkeskolen. Gennem klasserumsobservationer og interviews med de involverede lærere undersøges, hvordan lærere forstår og agerer i komplekse sociale samspil i undervisningssituationer. Læreres deltagelsesmåder i klasseværelset undersøges i relation til, hvordan de dagligt navigerer i et komplekst landskab af konflikter i forhold til, hvordan skolen skal prioritere, hvordan problemer skal forstås, og hvordan man kan fremme læring i skolens mangfoldige fællesskaber. Projektets formål er på denne baggrund at bidrage med viden om, hvordan lærere arbejder udviklende med sociale samspil i folkeskolens læringsfællesskaber.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1401/06/17

Emneord

  • lærere
  • faglighed
  • børns fællesskaber