Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektets genstandsfelt er lærerstartsordninger: Nuværende lærerstartsordninger (nationalt, internationalt) og udvikling af forslag til et dansk design på lærerstartsordning. Der vil således blive sat fokus på:
- Den danske folkeskole og de frie grundskolers praksis med at give nye lærere fodfæste som lærer
- Andre landes lærerstartsordninger ud fra kriterier som forskellighed og relevans for lærerstartordninger i Danmark
- Nyuddannede læreres oplevelser af udviklet didaktisk design af lærerstartsordning

Hensigten med projektet:
Hensigten med forskningsprojektet er at udvikle og afprøve et design til en dansk udgave af lærerstartsordning, der har fokus på kompetence- og karriereudvikling for de nyuddannede lærere.

Forskningsspørgsmålene er:
1.Hvordan og i hvilket omfang støttes nyuddannede lærere i Danmark de første tre år i deres professionelle virke?
2.Hvad ved vi fra national og international forskning om betydningen af lærerstartsordninger? Herunder hvilke muligheder der er for at finde fodfæste og for kompetence- og karriereudvikling?
3.Hvordan praktiserer andre lande som Norge, New Zealand, Holland, Finland, Orientario og evt. Schweiz lærerstartsordninger?
4. a) Hvordan kan en lærerstartsordning designes og implementeres i en dansk kontekst?
og
b) hvor ligger mulighederne og udfordringerne for skolen og de nye lærere?

Projektets metodiske grundlag og design.
Projektets metodiske grundlag og design er inspireret af design based research (Coob, P. et al. 2003; Gynther, K. 2010), hvor der er tale om anvendelsesorienteret forskning tæt på praksis og med ønsker om at forbedre praksis. Praksis undersøges og søges forbedret i en sammenhængende cirkulær proces.

Metode
Metodisk vælges kvantitative og kvalitative metoder.

Forskning, uddannelse og profession skal spille sammen og udgør kontekst.

Projektet designes ud fra forskellige faser:
Første fase
Her er fokus på forskningsspørgsmål 1,2 og 3. Hensigten at beskrive forskellige praksisser, og få indsigt i den viden, der findes inden for området. Her arbejdes der parallelt i forskellige spor:
a) Kortlægge relevant viden om lærerstartsordninger I Danmark (Forskningsspørgsmål 1). Dette vil blive gjort gennem en landsdækkende survey undersøgelse af, hvilken støtte nyuddannede lærere får i danske skoler i dag.
b) En kvalitativ undersøgelse af, hvad lærernes oplevelser er af den støtte de får, og hvad de har kunne have brug for i hensigten at få fodfæste i professionen (Forskningsspørgsmål 1).
c) I et review kortlægge viden om lærerstartordninger i lande, der i dette regi er blevet fremhævet fx Norge, New Zealand, Holland, Finland, Orientario og evt. Schweiz (Forskningsspørgsmål 3)
d) I et review kortlægge viden om betydningen af lærerstartsordninger og deres delelementer (fx mentorer og deres uddannelsesniveau) (Forskningsspørgsmål 2).
Anden fase
På baggrund af første fase udvikles et eller flere designs både for lærerstartprogrammer og for mentorkvalificeringsprogrammer (gerne i samspil med repræsentanter for praksis) (Forskningsspørgsmål 4a).
I denne fase ses lærerstartprogrammer som en start på et livslang karriereforløb.
Tredje fase
Hensigten er her at afprøve, og forfine/udvikle (i en form for aktionsforskningsproces) designet sammen med praksis (Forskningsspørgsmål 4 a og b). Der vil være tale om sideløbende dokumentation af processen fx i form af observation, interview og logbogsskrivning.
Fjerde fase
Teorigenerering, afrapportering og vidensformidling

Faserne kan gennemløbes i flere omgange!

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Danmarks Lærerforening (Projektpartner)

Emneord

  • vejledning
  • mentoring
  • induction
  • design Based Research
  • mixed methods
  • karrierevejledning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.