Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb i folkeskoler (og frie skoler).

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Hver 4. lærer overvejer at forlade folkeskolen indenfor de første år, hver 6. gør det. En stor del af nye lærere har svært ved at få fodfæste i professionen.

  I dette projekt undersøges: Hvordan en lærerstartsordning kan designes, og det undersøges hvor muligheder-ne og udfordringerne ligger på forskellige organisatoriske niveauer for at implementere en lærerstartsord-ning?

  Der skal i designet på en lærerstartsordning være fokus på, at den nye lærer udvikler sig professionelt og at eleverne i folkeskolen kan profitere af den nye lærere udvikling, således eleverne lærer mere. Ordningen skal rumme dette dobbelte fokus.

  Vi undersøger ovenstående ved et projekt, som bygger på Design Based Research. Der samarbejdes med to kommuner med henblik på at udvikle en teori om en lærerstarts ordning, en slags standard, som har karakter af at kunne implementeres i hele Danmark under hensyn til lokale kontekster.
  Kort titellærestart og fodfæste
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/19

  Emneord

  • vejledning
  • mentoring
  • vejledning
  • design based research
  • lærerstartsordning
  • mentoruddannelse
  • kvalitativ forskning
  • kvantitaitv forskning
  • supervision
  • mentor
  • educative mentoring