Projektdetaljer

Beskrivelse

HVAD ER LULAB OG HVEM ER MED?
Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning og uddannelse (forkortet LULAB) handler om udvikling af udforskende og eksperimenterende undervisnings- og arbejdsformer i læreruddannelsen til gavn for de studerendes læring og i sidste ende (forhåbentlig) til gavn for eleverne i skolen. LULAB danner ramme for professionelle læringssamarbejder blandt læreruddannelsens aktører og med udvikling af undervisningen i læreruddannelsen som omdrejningpunkt. Læreruddannere og lærerstuderende er derfor centrale deltagere i alle projekter, men læreruddannelse foregår også på skolens arena og skolens aktører har en vigtig rolle i læreruddannelse, så derfor indbefatter mange LULAB projekter også tæt samarbejde med ledelse, lærere og/eller elever fra lokale skoler.

LULAB-INITIATIV & LULAB-PROJEKTER
Det organisatoriske LULAB-initiativ danner således ramme for en række LULAB-projekter. Disse er kendetegnet ved, at de tilknyttede undervisere, lærerstuderende og samarbejdspartnere fra skoler e.a. arbejder udforskende, systematisk og refleksivt med projekter, der planlægges, gennemføres, evalueres og videreudvikles gennem nye iterative processer og med øvelseselementer. Denne "professionelle inquiry" tilgang er inspireret af international forskning og forventningen er, at LULAB som samlet initiativ kan sætte betydningsfulde aftryk i læreruddannelsen og i professionen.

UDDANNELSES- OG KULTURUDVIKLING
Teoretisk og praktisk er vi optaget af at definere og udforske begrebet læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning og uddannelse, og det er en væsentlig pointe, at LULAB-initiativet indebærer kompetenceudvikling for alle involverede deltagere. Kompetenceudviklingen i LULAB kan betegnes som arbejdspladslæring eller en slags aktionslæring, hvor læring og tænkning udvikles i forbindelse med arbejdets udførelse.
De første erfaringer viser, at LULAB er en læreproces for alle involverede parter, og at vi er godt godt i gang i læreruddannelsen i VIA, men også at det tager tid at ændre vaner, traditioner og kultur.

OVERSIGT OVER PROJEKTER - OG PUBLIKATIONER
I ramme af LULAB-initiativet er der altså en hel række af (mindre) fokuserede LULAB-projekter. Der kan i de tre PDF dokumenter ses en oversigt over de projekter, der er igangsæt i hhv. 2019 og 2020 og 2021. I oversigten er en kort beskrivelse af alle projekterne med kontaktpersoner, og en del af projekterne er desuden beskrevet i de to rapporter fra hhv. 2020 og 2021, som også er tilgængelige her på siden.
Der ligger endvidere to udgivelser fra lærerstuderende i form af artikelsamlinger fra hhv. 2021 og 2022 fra studerende, som har deltaget i LULAB-projekt om æstetiske læreprocesser og æstetik i undervisningen. 

LINKS VIDERE HERFRA SIDEN
De projekter, der linkes videre til er en række konkrete LULAB-projekter, der er oprettet på UC viden og desuden linkes til projekt der hedder " Uddannelsesudvikling i professionsuddannelse", som danner ramme for følgeforskning funderet i Program for Professionsdidaktik. Via disse links kan der findes information om de enkelte projekter, dokumenter og beskrevne tilgange, der er anvendt mm.

Denne UC viden side om LULAB-initiativet, og links til LULAB-projekter, opdateres løbende, så der sikres adgang til dokumenter, beskrevne erfaringer og professionsfaglige læringspointer fra de forskellige LULAB-projekter. Som det fremgår er der mange forskellige genstandsfelter og typer af LULAB projekter. Der er tilgange der går igen i flere projekter fx arbejdet på tværs af uddannelsens arenaer - hvor “noget” afprøves i skolen. skolens aktører inviteres på campus mm - det kan være mindre fokuserede forløb eller med praktik som genstandsfelt. Nogle projekter handler om undervisning i skolens fag, men der er også fagoverskridende foki, og samarbejder med kulturinstitutioner mm. For at få et overblik er det lettest st starte med de nævnte tre oversigtsdokumenter - og som nævnt er der også links videre her fra siden til en lang række af projekterne med uddybede beskrivelser og spændende didaktisk inspiration.
AkronymLULAB-initiativet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • uddannelseseksperimenter
  • læringsfællesskaber
  • Uddannelsesudvikling
  • professionsdidaktik
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • professionel inquiry
  • co-creation

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.